Aktualności z Boguszyna

Plan przebiegu drogi S8

Plan budowy drogi ekspresowej S8 na odcinku Kłodzko - Bardo przewiduje cztery warianty, z których trzy przebiegają przez Boguszyn (jeden przez Ścinawicę).

Wariant A1:

  • od estakady przez budynki nr 2, 3, 4, 4a, 8a (powyżej nowych stawów)
  • przez łąki do obecnej DK8 (w pobliżu świetlicy)
  • węzeł z rondem poniżej starego PGR
  • MOP na łące na wysokości hotelu Metro
  • dalej w kierunku górnej Dębowiny i Barda

Wariant A1 (1)
Wariant A1 (2)
Wariant A1 (3)
Wariant A1 (4)

Wariant A2:

  • od estakady powyżej stawów identycznie jak A1
  • następnie łukiem w kierunku Wojciechowic, przez budynek nr 94

Wariant A2 (1)
Wariant A2 (2)

Wariant A4:

  • od estakady do MOP identycznie jak A1
  • od MOP (w pobliżu hotelu Metro) w kierunku Kłodzkiej Góry i Laskówki

 

Wariant A4 (1)
Wariant A4 (2)
Wariant A4 (3)
Wariant A4 (4)

Należy zauważyć, że budowa drogi S8 w powyższych wariantach spowoduje wzrost hałasu i zanieczyszczenia powietrza w dolnej części Boguszyna oraz utrudni przejazd na drugą stronę rzeki (w kierunku Kudowy) ze względu na konieczność objazdu przez Kłodzko lub węzeł w okolicy starego PGR (tylko w wariantach A1 i A4).

Po konsultacjach społecznych w gminie kłodzkiej wskazuje się wariant A4 jako najbardziej optymalny, z kolei mieszkańcy gminy Bardo jako jeden z preferowanych wariantów wskazali A2.