W zakresie nauki języka obcego zdecydowaną podstawą musi być przede wszystkim postawienie na systematykę. Język trzeba przyswajać stopniowo, nie od razu przecież przysłowiowo mówiąc Rzym zbudowano. Jednakże same małe kroczki to jedno, drugie to realizowanie ich systematycznie. Musimy myśleć przede wszystkim o regularności rozumianej w tym aspekcie zwłaszcza jako parokrotne powtarzanie czy przyswajanie danych partii materiału dzień w dzień. Jest to sposobność zwrócenia uwagi zwłaszcza na to, że nasze szare komórki muszą nauczyć się myśleć w obcym języku. W odróżnieniu od metod, jakie posiadają w sferze nauczania języków obcych niektórzy uczniowie, zwłaszcza na etapie szkolnym, wcale nie jest zalecane postawienie na tradycyjne zakuwanie.

Osoby, które uczą się nawet słownictwa na pamięć niestety ale nie za bardzo mają efekty trwałe, które są zachowywane na dłużej. Musimy wiedzieć, że język obcy przede wszystkim należy zrozumieć i to jest podstawą. Nie ma możliwości sprawnego porozumiewania się w języku obcym, kiedy niestety ale nie mamy sposobności zrozumienia struktur językowych i na tej podstawie brak nam stosownej wiedzy odnośnie tego, jak budować zdania, w jakich czasach, na czym to konkretnie polega.

Generalnie jest to bardzo ważne w zasadzie w każdym jednym języku obcym, ale w szczególności w zakresie nauki języka angielskiego. Ten język przede wszystkim opiera się na wielorakości i bogactwie rozlicznych czasów gramatycznych. Żeby dobrze uczyć się tego języka, trzeba stosownie zrozumieć kontekst. Nie ma znaczenia to, jak dobrze zapamiętamy słownictwo, kiedy nie będziemy w stanie skonstruować należycie zdania. Jeżeli mowa o nauczaniu języka angielskiego istnieje szereg wielorakich metod. Musimy jednakże pamiętać, że nie zawsze jest to sposobność dla każdego. Często konieczne jest dostosowanie jednej, konkretnej metody nauczania odpowiednio do siebie samego. Nauczanie jest to indywidualny proces, który musi być bardzo subiektywny i dostosowany do kogoś, kto pobiera nauczanie.

Wśród popularnych możliwości nauczania języków obcych wyróżnia się chociażby naukę realizowaną w szkole językowej, korepetycje indywidualne, a także metody specjalistów – językowców.