Czym tak w ogóle jest tak modne dziś określenie turystyka? Na czym bazuje i na czym się opiera w praktyce? Otóż ten rodzaj zjawiska jest niczym innym jak przemieszczaniem się ludzi w różnorodnych celach, na różnorodnych środkach transportu i w rozmaity sposób.Foldery Poznań Musimy wiedzieć, że jest to ogół wielorakich form turystycznych, jakie obecnie występują w zakresie podróżowania ludzi z jednego miejsca do danego punktu docelowego.instalacje CO żory Samo słowo turystyka natomiast wywodzi się z języka francuskiego i w dosłownym, wolnym tłumaczeniu oznacza tour czyli podróż. Jest to pojęcie, jakie datuje się jako użyte po raz pierwszy w wieku siedemnastym. W zakresie rozwoju turystyki ogólnie powstało wiele rozmaitych organizacji i stowarzyszeń, jakie działają na rzecz rozwoju form podróżniczych. Mowa chociażby o jednej z najbardziej kluczowych i prestiżowych, jaką jest Światowa Organizacja Turystyki.

Można mówić, że termin turystyka w dzisiejszym, bardzo szerokim swym znaczeniu odnosi się bezpośrednio do zakwaterowania, działalności miejsc kulturalnych, rozrywkowych, rekreacyjnych, sportowych, bibliotek, archiwów, kin i muzeów. Do tego dochodzi tez działalność o charakterze czysto usługowym czyli nie tylko noclegownie, ale też lokale gastronomiczne proponujące podczas wyjazdów wyżywienie. Można mówić o kilku zasadniczych kryteriach podziału turystyki pod względem celów podróżowania podróżników zwanych turystami. I na tej podstawie wydziela się na chwilę obecną między innymi turystykę zdrowotną, turystykę biznesową, turystykę poznawczą, turystykę wypoczynkową, turystykę kwalifikowaną, turystykę religijną.

Pracownia psychologiczna Feniks